קול קורא - האנציקלופדיה העברית המקוונת

למילוי פרטי הקשר והערכים הרצויים לחץ כאן


שלום רב,

חברת ידע בע"מ לקחה על עצמה את האתגר להקים את האינציקלופדיה העברית בגרסה מקוונת.

אני פונה אליכם בבקשה להגיש הצעות לכתיבת ערכים בתחום הארכיאולוגיה בקישור המצורף.

הערכים המתבקשים יכולים להיות כאלה שהופיעו במהדורה המודפסת או ערכים חדשים. הערכים יכללו:

 

  • אתרים על פי שמותיהם, לדוגמא: גזר, תל; עזבת צרטה, שומרון-סבסטיה וכו'
  • באתרים גדולים ומורכבים כגון ירושלים, יש מקום להציג כערך עצמאי את עיר דוד, הרובע היהודי, בנייני האומה וכו'
  • תקופות ארכיאולוגיות, לדוגמא: הברונזה הביניימית, תקופת; צלבנית, התקופה ה-
  • תרבויות, עמים וקבוצות בארץ: נאטופית, ירמוכית, פלשתים, המסדר הטמפלרי וכו'
  • תרבויות, עמים וממלכות במרחב המזרח הקדום
  • נושאים נבחרים, כדוגמא: תיאטרון רומי בארץ ישראל, בתי הכנסת העתיקים, אבן מיל, גלוסקמא, שימור ושחזור, הכתב העברי הקדום וכו'
  • אישים מרכזיים בתולדות המחקר: פיטרי, אולברייט, ידין, אהרוני, שטקליס, אבי-יונה
  • אתרים חשובים מעבר לגבולות הארץ, דגש על עבר הירדן, אך יתקבלו ברצון הצעות לכתיבה על אתרים כגון: תדמור-פלמירה, כרנך, חתושש, וכו'

 

נודה לכם על העברת הפרטים האישיים שלכם וכן הצעותיכם לכתיבת הערכים לא יאוחר מה-30.4.17.

יש למלא את פרטי הקשר והערכים הרצויים כאן

המערכת תבחן את ההצעות ותאשר בכתב לכל אחד מהכותבים את הערכים שימסרו להכנה על ידו. עדיפות תינתן לחוקרים שביצעו חפירות באתרים ולחוקרים מומחים בתחומי חקר שיתוארו בערכים השונים. הכותבים יהיו זכאים לתמורה צנועה בגין הגשת הערך ופרטים על כך ימסרו בהסכם בין החברה לכל אחד מהכותבים. לצד ההסכם נגיש לכם הנחיות מפורטות להכנת הערכים. במקרה בו שני כותבים או יותר יציעו להכין ערך אחד, תשקול המערכת על פי שיקול דעתה להציע שיתוף פעולה בין הכותבים בהיוועצות ובהסכמה עמם.

הערכים יכתבו בעברית, באופן טבעי, ובהחלט מומלץ לעשות שימוש במימד המקוון ולהעשיר את הערכים בתמונות איכותיות, בתכניות ובאיורים, בקישורים לאתרים נוספים רלוונטיים ועוד.

אנו רואים במיזם האינציקלופדיה העברית המקוונת הזדמנות מיוחדת במינה לקרב את הציבור הרחב למחקר הארכיאולוגיה ולמורשת העשירה של הארץ. נשמח אם תמצאו לנכון להרים את תרומתכם הצנועה למפעל חשוב זה. נודה לכם על הפצת הקול הקורא בקרב עמיתים למקצוע.

בברכה,

ד"ר אלון שביט – עורך ערכי הארכיאולוגיה

האנציקלופדיה העברית המקוונת

 

למילוי פרטי הקשר והערכים הרצויים לחץ כאן