צוות המכון

ברוך מינסקי – יושב ראש העמותה

ד''ר אלון שביט – מנכ''ל העמותה

אפרת אשרף – סמנכ"ל כספים

בועז גרוס – סמנכ"ל תפעול

רינה בוטניק – מנהלת מדיה

נורית רוזנפלד - גרפיקאית

שלום נוריאני - מנהל תגליות

לימור טורבתי – ארכיאולוגית ומנהלת פרויקטים

יעקב קונדו – מנהלן חפירות ארכיאולוגיות

אדר' גיורא סולר - יועץ שימור

גיא מינסקי – משמר עתיקות

רחל אושקי – ארכיאולוגית חופרת

רועי פורת – משלחת חפירות הרודיון

מירי פינס - ארכיאולוגית חופרת

ניצן בן-מלך - ארכיאולוגית חופרת

עומר זאבי - GIS , פוטוגרמטריה וצילום