אודות מכון ישראלי לארכיאולוגיה

תבליט במצדהמכון ישראלי לארכיאולוגיה הינו עמותה רשומה ומלכ"ר * שמטרותיו:

- קידום המחקר המדעי הארכיאולוגי

- פיתוח פרויקטים חברתיים

- קירוב הקהילה לארכיאולוגיה ולאתרי העתיקות

- ופיתוח אתרי העתיקות וחשיפתם לקהל הרחב

 

המכון משמש כזרוע הביצוע העסקית של המכון לארכיאולוגיה ע"ש סוניה ומרקו נדלר באוניברסיטת תל אביב. צוות המכון מורכב מדוקטורים לארכיאולוגיה, מאנשי שימור, ממומחים לתיירות ומתלמידי מחקר לתארים שני ושלישי.

 המכון מפעיל זרועות פעילות שונות המקדמות את העשייה הארכיאולוגית בארץ.

* לעמותה אישור לפי סעיף 46 כגוף מוכר לתרומות בארץ, כמו כן לעמותה אישור כגוף מוכר לקבלת תרומות בארה"ב.