יסודות - שימור ושיחזור היסטורי וארכיאולוגי

חזרה לדף פעילויות

 

פיתוח אתרי מורשת וחשיפתם לציבור הרחב הם יעד מרכזי של מכון ישראלי לארכיאולוגיה (ע"ר).

לצורך כך הוקמה יסודות אשר במסגרתה פועלים טובי האדריכלים, המהנדסים, המשמרים ואנשי המקצוע האחרים בתחום. יסודות מתמחה בשימור ושחזור אתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים.

שימור ארכיאולוגי והיסטורי

שימור אתרים ארכיאולוגיים:

יסודות מספקת שירותי שימור למגוון רב של מבנים וממצאים שהוגדרו בחוק כעתיקות.
עבודות השימור מתבצעות על פי העקרונות שנקבעו בחוק העתיקות ובאמנות שימור בינלאומיות.

שימור אתרים היסטוריים:

אתרים היסטוריים הם אתרים בעלי ערך מורשת אשר לא הוגדרו כאתרי עתיקות.
יסודות, נאמנה לאמנת השימור הישראלית, נותנת שירותים לגופים שונים, הרואים בשימור המבנים אמצעי להעצמה של הגאווה המקומית, השבחה של נכסי הנדל"ן וסביבתם ומנוף לפעילות כלכלית.

יסודות שותפה בפרויקט החינוכי בלוד, פרויקט המשלב שימור ארכיאולוגי ופרויקט קהילתי. יסודות מגייסת משאבים למלגת שימור באמצעותה יוקנה לנערים שנפלטו ממערכת החינוך ניסיון מקצועי בתחום השימור. כך יוכלו הנערים להתגאות במעשה ידיהם ולהיות שגרירים של שימור במקום מגוריהם.

חוות דעת

יסודות מציעה שירותי חוות דעת ויעוץ שימור מקצועי, חוקי, הנדסי ואדריכלי, למחזיקים בידם נדל"ן המיועד לשימור היסטורי או ארכיאולוגי. חוות הדעת מתייחסת לסטאטוס החוקי של המבנה ולהוראות החוק באשר לטיפול בו. דוח המומחים יכלול המלצות לגבי שימושים ויעודים עתידיים למבנה. בדוח ניתן לסקור חומרי בנייה ומפרטים אדריכליים מומלצים לשימוש ואם יידרש ניתן אף לבצע הערכות ראשוניות לעלויות הביצוע.

תכניות פיתוח לאתרים

יסודות פועלת לפיתוח מבנים ומתחמים היסטוריים וארכיאולוגיים. בשיתוף עם בראשית, יסודות פועלת לאיתור ופיתוח אתרים ארכיאולוגיים בפרויקטים של ארכיאולוגיה קהילתית. יסודות יזמה פרויקט לשיקום אסירים, באמצעות קורס במקצוע השימור, על מנת להגביר את הזיקה וההזדהות של האסירים עם הארץ ומורשתה.

סקרי שימור

יסודות מבצעת סקרי שימור ותסקירים ארכיאולוגיים באזורים שונים בארץ. הסקרים מתבצעים בהתאם להנחיית מנהל מקרקעי ישראל ומשרד הפנים מיום 4.3.08 ובהתאם לאמור בחוק התכנון והבניה (התוספת רביעית).

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם רכז יסודות.